Novos tempos.

Alí, na trastenda da sastrería aprendín a dar os meus primeiros pasos, dixen as miñas primeiras verbas, e sobor de todo, foi alí onde aprendín a querer este oficio ó que a Deus gracias hoxe teño a sorte de adicarme.

Share