E que non dou aprendido, que siga eu a miña idade a meterme nestas leas, como si non tivese dabondo con tres fillos e un negocio, e que non ten

Share