Are you superstitious? Que vaaaa, por certo, non reco.endamos ver traxes de noivo en martes, xa sabes, nin te cases, nin te embarques.

Share