E que non dou aprendido, que siga eu a miña idade a meterme nestas leas, como si non tivese dabondo con tres fillos e un negocio, e que non ten

Compartir
Novos tempos.

Alí, na trastenda da sastrería aprendín a dar os meus primeiros pasos, dixen as miñas primeiras verbas, e sobor de todo, foi alí onde aprendín a querer este oficio ó que a Deus gracias hoxe teño a sorte de adicarme.

Compartir