Are you superstitious? Que vaaaa, por certo, non reco.endamos ver traxes de noivo en martes, xa sabes, nin te cases, nin te embarques.

Share

E que non dou aprendido, que siga eu a miña idade a meterme nestas leas, como si non tivese dabondo con tres fillos e un negocio, e que non ten

Share
Novos tempos.

Alí, na trastenda da sastrería aprendín a dar os meus primeiros pasos, dixen as miñas primeiras verbas, e sobor de todo, foi alí onde aprendín a querer este oficio ó que a Deus gracias hoxe teño a sorte de adicarme.

Share