Are you superstitious? Que vaaaa, por certo, non reco.endamos ver traxes de noivo en martes, xa sabes, nin te cases, nin te embarques.

Share

E que non dou aprendido, que siga eu a miña idade a meterme nestas leas, como si non tivese dabondo con tres fillos e un negocio, e que non ten

Share